Πλεκτό πλέγμα καλωδίων

June 15, 2021
τελευταία εταιρεία περί Πλεκτό πλέγμα καλωδίων

Το εργοστάσιό μας έχει περισσότερα από 20 είδη υφαίνοντας μηχανών, και μπορούμε να παραγάγουμε το πλεκτό πλέγμα καλωδίων με τη διάμετρο καλωδίων από 0.08mm σε 0.3mm και το μέγιστο πλάτος σε 30inches.

 

τελευταία εταιρεία περί Πλεκτό πλέγμα καλωδίων  0

 

Το υλικό: το καλώδιο ανοξείδωτου, καλώδιο χαλκού, γαλβάνισε το καλώδιο σιδήρου, το καλώδιο ινών πολυαμιδίων, ή το καλώδιο F46, ή ως αιτήματα των πελατών.

 

τελευταία εταιρεία περί Πλεκτό πλέγμα καλωδίων  1

 

Διαδικασία: Ύφανση τσιγγελακιών. Η οθόνη φίλτρων του αερίου & του υγρού για το αέριο και του υγρού εξυπηρετεί καλά στο φιλτράρισμα και τη διαγραφή του μίγματος μορίων του αφρού, του υγρού και του αέρα, μέσω, να απορροφήσει, εξάτμισης και φιλτραρίσματος της διαδικασίας, στο πετρέλαιο, των χημικών ουσιών, της μεταλλουργίας, της μηχανής, των φαρμακευτικών ειδών, της αυτοκινητικής και προστασίας του περιβάλλοντος.

 

τελευταία εταιρεία περί Πλεκτό πλέγμα καλωδίων  2

 

Κατάλογος προδιαγραφών πλεκτού πλέγματος καλωδίων

 

Πρότυπο Προδιαγραφή Διάμετρος καλωδίων
χιλ.
Υλικά Περιοχή/βάρος
m2/kg
Τεχνικές σημειώσεις
Πρότυπα

40-100 πρότυπο

60-150 πρότυπο

140-40 πρότυπο

40-100 πρότυπο

40-100 πρότυπο

40-100 πρότυπο

40-100 πρότυπο

0.1x0.4

0.1x0.4

0.1x0.4

0,27

0.1x0.4

0,25

0,2

καλώδιο ανοξείδωτου

καλώδιο ανοξείδωτου

καλώδιο ανοξείδωτου

GAL. καλώδιο σιδήρου

καλώδιο χαλκού

ίνα πολυαμιδίων

Ίνα PVC

1/0.5

«

«

1/0.7

 

 

 

1, για το πρότυπο 40-100: 40 τρύπες στο πλάτος 100%

2, πλέγμα φίλτρων μετάλλων μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία στον τύπο υφάνσεων

Υψηλό efficience

90-100 πρότυπο

80-100 πρότυπο

90-150 πρότυπο

200-400

60-100 πρότυπο

80-100 πρότυπο

 

0.1x0.3

0.1x0.3

0.1x0.3

0.1x0.3

0.1-0.15

0.1-0.15

καλώδιο ανοξείδωτου

καλώδιο ανοξείδωτου

καλώδιο ανοξείδωτου

καλώδιο ανοξείδωτου

ίνα πολυαμιδίων

ίνα πολυαμιδίων

1/0.6

1/0.6

1/0.6

1/0.6

 

 

 
Μεγάλη διείσδυση

20-160 πρότυπο

30-150 πρότυπο

70-400 πρότυπο

0.1x0.4

0.1x0.4

0.1x0.4

καλώδιο ανοξείδωτου

καλώδιο ανοξείδωτου

καλώδιο ανοξείδωτου

καλώδιο ανοξείδωτου

1/0.4

1/0.4

1/0.4

 

 

τελευταία εταιρεία περί Πλεκτό πλέγμα καλωδίων  3

τελευταία εταιρεία περί Πλεκτό πλέγμα καλωδίων  4